MIROR d.o.o. - Logistika

Copyright © 2010 Miror d.o.o.
www.miror.rs

 

 

Sistem za informatizaciju interne logistike

 

HydraWarehouse je rešenje za upravljanje skladišta, napravljeno za manja i srednje velika preduzeća.

 

Sistem je ispitan u strukama koje mnogo zahtevaju, kao što je prehrambena industrija i veleprodaja mešanog blaga. Variante su prilagođene za proizvodna ili trgovska preduzeća, za farmaceutsku industriju, preduzeća za preradu mesa, automobilsku i tekstilnu industriju.

 

Zbog moderne osnove sistem izkorištava sve mogućnosti, koje nudi moderna mašinska oprema za postizanje jednostavnog poslovanja i odličnog nadzora nad stanjem skladišta i protokom robe (bezzični mobilni terminali, 1D i 2D barkode, RFID). Moderni zahvati su: potpun vizualni nadzor skladišta, boje i zvuci na ručnim terminalima, potpora više jezika moguća u istom sistemu, jednostavno upravljanje terminalima s prstima po sistemu Hydra@Touch.

 

                         

 

Zastupstvo

 

 

 

 

 

Referencije

 

 

 

 

Kontakt

 

MIROR d.o.o.

Luke Ivanovića bb

RS-37000 Kruševac

Srbija